Sveriges enda certifierade distributör inom område elektromekanik för Parker Hannifin, med lager av omriktare från division SSD Drives

Frekvensomriktare AC30V

Utvecklad för flexibilitet, enkelhet och tillförlitlighet 0,75–250kW

 
AC30V-omriktaren har utvecklats för att tillhandahålla användare en förstklassig styrning av pumpar, fläktar och allmänna motortillämpningar. Dess flexibla, modulbaserade konstruktion innebär att en rad olika kommunikations- och I/O-moduler kan läggas till vid behov. AC30V har utvecklats för att vara lättanvänd, men det betyder inte att man kompromissat med funktionaliteten. Inbyggda makron för en rad tillämpningar och PLC-funktionalitet innebär att mer avancerade användare kan skapa en sofistikerad styrning som tidigare krävde en separat PLC.
Utformad för drift i 3C3- och 3C4-klassade (H2S) miljöer som standard och i temperaturer på upp till 50 °C med inbyggt EMC-filter enligt C2-förstamiljön som tillval och likströmsdrossel för att minska risken för övertoner i spänningen.

Utvecklad för att spara energi

Pumpar och fläktar är ofta överdimensionerade för den
tillämpning de används för och det betyder att de förbrukar mer energi än nödvändigt. Att anpassa motorhastigheten till variabla behov minskar energiförbrukningen, förlänger livet på de mekaniska delarna och – viktigast av allt – sparar pengar. AC30V är den perfekta enheten för att uppnå detta, eftersom den har inbyggda funktioner för energiövervakning och högre effektivitet.

Utvecklad för olika typer av motorer

AC30V ger en effektiv och prismässigt överkomlig styrning av
växelströmsmotorer och servomotorer med permanent magnet (PMAC).

För PMAC-motorer ges ytterligare fördelar jämfört med vanliga växelströmsmotorer

• Upp till 10 % större energibesparing
• Upp till 75 % mindre


Quick Start AC30V
(flera språk, inkl. Sv)

Manual AC30V (uk)

Katalog AC30V (uk)


HA501718U002 Issue 1

HA501718U002 Issue 5Utvecklad för olika typer av miljöer

• Korrosionsskyddsbehandlad så att den kan användas i
  klass 3C3- och 3C4-miljöer med vätesulfidgas (H2S) i
  en koncentration på 25 ppm under 1 200 timmar.
  Uppfyller även klasserna 3C1(landsbygd) and 3C2 (stad)
  för alla de nio substanserna i tabell 4 i SS-EN 60271-3-3
• Interna EMC-filteralternativ upp till C2-förstamiljö för
  användning i kommersiella fastigheter
• CE-märkt enligt SS-EN 61800-5-1 och NTRLlistad
  enligt UL508C och C22.2#14
• DC-drosslar över 2,2 kW minskar spänningsövertonerna
  till under IEC/EN 61000-3-12-gränserna
• Uppfyller RoHS-substansbegränsningarnai enlighet med
  EG-direktivet 2011/65/EU
• Automatisk omstart och s.k. power ride genom
  funktionerna kompenserar för ojämn strömförsörjning

Utvecklad för maximala prestanda

Grafisk operatörspanel
Operatörspanelen med skyddsklass IP55 kan antingen monteras direkt på enheten eller används för fjärrhantering och ger tillgång till alla styrfunktioner.
På den bakgrundsupplysta LCD-skärmen visas information på ett av flera språk som stöds. Du kan också ange egna enheter.

Enkla installationsguider
och makron
Tack vare de inbyggda startguiderna behöver du inte specialistkunskaper utan kan konfigurera enheten på bara några få minuter.
Specialmakron och inbyggda funktionsblock gör det enkelt att klara olika reglerapplikationer
.

Kommunikationsalternativ
AC30V stödjer en rad populära fältbussnätverk och har Ethernet och Modbus TCP som standard.


   

I/O-moduler (tillval)
Du kan utöka enhetens funktionalitet genom att lägga till en I/O-modul (tillval). Här ingår realtidsklocka, termistor och utökad analog och digital I/O.
Parker Drive Quicktool (PDQ) Mjukvara


PDQ är ett program-/, övervaknings-/, diagnostik-/ och mjukvaruplattform för AC30V-serien frekvensomriktare. Kommunikationen mellan frekvensomriktaren och PC sker via den inbyggda Ethernet-porten på toppen av av enheten. Programvaran kommer automatiskt visa alla AC30V-enheter som är ansluten till Ethernet-nätverket. Ett antal guider hjälper användaren genom varje steg av att användarprogrammet:

• Inställningsguider vägleder användaren genom varje steg av en ny enhet eller konfigurera en befintlig enhet, från att välja en motor från ingående
  databasen eller ange specifika motordata, genom att konfigurera tillämpningsmakron eller styrlogik för att passa din specifika applikation.

• Speciella guider tillåter tekniker att övervaka och justera frekvensomriktarparametrar i antingen en enkel fördefinierad miljö eller ett avancerat
   läge som ger tillgång till alla parametrar i frekvensomriktaren.

Ladda ner mjukvara

 AC30V-serien

Tekniska specifikationer

Överbelastningar
• Vid högbelastning: 150 % under 30 s, 180 % under 0,5 s
• Vid normal belastning: 110 % under 30 s,180 % av hög belastning
  FLC under 0,5 s

Utgångsfrekvens
• 0,5–1500 Hz beroede på switchfrekvens

Driftstemperatur
• Hög belastning: 0–45 °C
• Normal belastning: 0–40 °C.
  Effektminskning över 50 °C
• Altitud upp till 2000 m.ö.h Effektminskning över 1000 m

Miljö
• Korrosionsskyddsbehandlad enligt 3C3 och 3C4 mot vätesulfid
  (H2S) som standard
• Det inbyggda EMC-filtret (tillval) uppfyller kraven för SS-EN 61800-3
 
C2-förstamiljö
• Inbyggd likströmsdrossel över 2,2 kW minskar spänningsövertonerna
  så att de uppfyller SS-EN 61000-3-12

Switchfrekvens
• Switchfrekvens ut på upp till 16 kHzDynamisk broms
• Varje enhet har en dynamisk bromschopper klassad 100 % kontinuerlig

Ingångar/utgångar
• Analoga ingångar 2: (1–±10 V), (1–±10 V) eller (0–20 mA)
• Analoga utgångar 2: (1–0–10 V eller 0–20 mA), (1–±10 V)
• Digitala ingångar 3: Nominellt 24 V DC
• Digitala ingångar/utgångar 4: Nominellt 24 V DC
• Reläutgångar 2: spänningsfria reläkontakter, 3 A vid 230 V AC max.
• Referensspänning
+10 V DC (10 mA max)
–10 V DC (10 mA max)
+24 V DC (140 mA max)

Safe Torque Off (STO;
vridmomentsavstängning)
• STO-anslutning enligt SS-EN 13849/PLe Cat 3 och SIL3 enligt SS-EN 61800-5-2

Tillvalsutrustning
• Kommunikationsmoduler
• CANopen • CC Link
• DeviceNet • Ethernet/IP
• Modbus TCP/IP • PROFIBUS
• PROFINET • EtherCAT
• BACnet IP • ControlNet
• DeviceNet • BACnet MSTP
• I/O-utbyggnadsmodul som ger:
• 6 digitala I/O; konfigurerbara av användaren
• 2 reläutgångar 3 A vid 230 V AC
• 3 analoga ingångar ±10 V
• Realtidsklocka
• Termistoringång

Standarder
• Enheterna i AC30V-serien uppfyller följande standarder när de installeras i enlighet
  med relevant produkthandbok:
• CE-märkning enligt SS-EN 61800-5-1(säkerhet, lågspänning)
• CE-märkning enligt SS-EN 61800-3 (EMC)
• NTRL-listning enligt amerikansk säkerhetsstandard UL508C
• NTRL-listning enligt kanadensisk standard C22.2#14                                                       Dimensions
Copyright STABE Drives 2017. Alla rättigheter reserverade.
STABE Drives reserverar sig för eventuella felaktigheter

Nyheter
STABE News Julen 2016
Se Julens utskick
STABE News Jul/Nyår 2014
LÄNK
STABE News Hösten 2014
LÄNK
Parker Hannifin Distributörstidning i December 2013
STABE News Sommaren 2013
STABE News Våren 2013
STABE News Vintern 2012
STABE Drives AB
Telephone: +46 (0)35-777 94 33
Webbplatskarta