Historien om Parker Hannifin i Sverige

Parker Hannifin logo 400x400

Från den blygsamma starten år 1917 som Parker Appliance Company har dagens Parker Hannifin Corporation utvecklats till en global ledare inom rörelse- och kontrollteknik med omkring 55 000 medarbetare i cirka 50 länder över hela världen.

Parkers europeiska verksamhet startade år 1960 med en försäljnings- och serviceanläggning på Schiphols flygplats i Nederländerna. Nu, drygt 60 år senare, driver Parker fler än 150 anläggningar i Europa med tillverkning och försäljning av produkter och system inom alla teknikområden.

Historien i Sverige inleddes 1970 då Stig Eklund AB blev företagets distributör. Efter lite mer än tio år grundades Parker Hannifin Sverige AB, med både tillverkning och försäljning. Eftersom Parkers strategi är att växa genom bland annat strategiska företagsköp har en rad företag med verksamhet i Sverige blivit en del av Parker-familjen genom åren:

1992 – Trelleborg AB (hydraulslangar)
1994 – Finn-Filter (hydraulfilter)
1994 – Atlas Copco Automation (pneumatik)
1996 – VOAC Hydraulics AB (hydraulik)
1998 – Commercial Intertech (hydraulik)
2000 – Denison (hydraulik)
2005 – SSD Drives (elektromekanik)
2005 – Domnick Hunter (filter)
2007 – Rectus-Tema (kopplingar för hydraulik och pneumatik)
2007 – A-Filter (hydraulfilter)
2008 – Origa (pneumatikcylindrar)
2008 – Legris (pneumatiska kopplingar och slangar)
2012 – Olaer (kylare och ackumulatorer för hydraulik)

2011 delades Parker Hannifin Sverige AB upp i två juridiska enheter, en som ansvarar för försäljningen inom Sverige och en som tillverkar. Tillverkningsbolaget heter Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB och har tillverkningsenheter på fyra platser i Sverige:

Skövde – utveckling och tillverkning av snabbkopplingar

Trollhättan – utveckling och tillverkning av hydrauliska pumpar och motorer

Falköping – utveckling och tillverkning av hydraulcylindrar

Borås/Mölnlycke – utveckling och tillverkning av hydrauliska ventiler och styrsystem

Parker Hannifin Manufacturing Sweden har knappt 1 000 medarbetare på sina anläggningar och säljer sina produkter över hela världen.

Parker Hannifin AB heter säljbolaget och har sitt huvudkontor i Borås, samt säljare på ytterligare en handfull platser runt om i landet. Drygt 100 medarbetare arbetar med direkt försäljning, produktsupport, ordermottagning och leveransbevakning. Företaget erbjuder hela Parkers produktprogram (förutom Aerospace) och har därför kunder i så skilda branscher som gruvmaskiner och Life Science. Mycket av arbetet sker i nära samarbete med kundföretagens utvecklingsavdelningar. Det har givit företaget stor kunskap om olika applikationer vilket gjort Parker till marknadsledare i många segment. En stor del av försäljningen sker också via distributörer med lokal anknytning i landet. Flera av dessa distributörer driver dessutom en ParkerStore som är Parkers butikskoncept för försäljning över disk.

Se våra Parker Hannifin produkter