Elektriska tunnelmotorer – Brook Crompton

Fumex motorer från Brook Crompton
Ventilationsdrivna ventilationssystem – konstruerade för att avlägsna värme och rök under brandnödsituationer – är alltmer specificerad/installerad som potential livräddare i alla slags kommersiella- och industribyggnader där människor kan vara närvarande. Några av dessa system tjänar dubbelt syfte att tillhandahålla effektiv luftventilation under normala förhållanden och rök-/värmeutveckling vid eld, medan andra installeras specifikt som brandskyddssystem.

Kontakta Stabe för hjälp att välja rätt motor för dina behov.