Filter

PSD Servodrift – Parker Hannifin

PSD1 är en grupp servodrifter med strömstyrkor från 2 till 30A. Servodriften finns i två modeller: 

PSD1-S: en enskild drift som kan kopplas direkt till allmänt strömuttag

PSD-M: ett fleraxligt servosystem där varje strömmodul kan tillgodose upp till tre servomotorer. Baskonfigurationen består av en vanlig BC-bussförsörjning och flera PSD1-M moduler, sammankopplade med DC-ström skenor. Modulerna finns tillgängliga som en, två eller tre-axliga modeller, vilket gör systemet mycket flexibelt. Servosystemet PSD1-M är särskilt väl anpassat för all centraliserade automationssystem, som t ex förpackningsmaskiner med ett stort antal drifter, vilket ger betydelsefulla fördelar.

• Förpackningsmaskiner
• Materialformande maskiner
• Hanteringsmaskiner
• Allmän automation

Behöver du teknisk hjälp? Kontakta Stabe