Filter

590P DRV Strömriktare / DC-drift – Parker Hannifin

590DRV är en färdigmonterad version av strömriktaren DC590+. Den är tillgänglig i antingen modul-, eller  "DRV" format upp till 165A. Finns i både fyr- och tvåkvadrantsmodell.

DRV-alternativen inkluderar följande integrerade monterade i enheten:
• AC huvudkontaktor
• AC huvudsäkringar
• DC säkring (regenerativ version)
• Manöver-/fältsäkringar
• Motorskyddsbrytare

Behöver du teknisk hjälp? Kontakta Stabe