AC30 med större effekter

2018-06-11
Parkers frekvensomriktare AC30-serien finns nu tillgänglig i tre nya storlekar, från 280-450 kW (frame L, M och N).
AC30 effektstorlek LMN

LÄS MER i vår nya AC30-katalogeller kontakta vår tekniska säljare Stellan Albertsson. Kontakt